Strona WWWStrona WWW

POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
Oddział opolski

Aktualności

26.04.2016 -  NOWE WŁADZE Opolskiego Oddziału PZITS
 W dniu 15 kwietnia 2016 r. w budynku NOT w Opolu przy ul. Katowickiej 50 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Opolskiego Oddziału PZITS.W dniu 15 kwietnia 2016 r. w budynku NOT w Opolu przy ul. Katowickiej 50 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Opolskiego Oddziału PZITS podczas którego zostały wybrane nowe władze na kolejną kadencję.
więcej...

Strona 1 z 21  > >>

Wyszukiwarka

Witamy na stronie OPOLSKIEGO ODDZIAŁU PZITS

Stowarzyszenie, zgodnie z zapisami Statutu, jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainte¬resowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej oraz pokrewnych.

Stowarzyszenie w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inży¬nierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą historią i statutową działalnością, wg której  głównym celem Stowarzyszenia jest: rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia wymienionych w Statucie, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w specjalnościach Stowarzyszenia, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków. Zatem zachęcamy wszystkich inżynierów i techników sanitarnych do aktywnego uczestnictwa w życiu PZITS. Jesteśmy po to, aby dzielić i wymieniać pomiędzy sobą doświadczenia zdobyte na polu zawodowym i w trakcie szkoleń będących elementem nieustannego doskonalenia.
Swoją wiedzą, zdobywaną przez lata praktyki zawodowej pomagamy wszystkim inwestorom i instytucjom potrzebującym naszej pomocy i fachowego wsparcia.

Partnerzy: